zaterdag 9 mei 2015

Is the idea that Jesus was crucified the only barrier between Islam and Christianity?


'The Qur'an does not accept that [Jesus] was crucified, but states that he was taken directly to heaven. This is the one irreducible "fact" separating Christianity from Islam' (Seyyed Hossein Nasr). 


Nasr's comment is given (among other occasions) in his book in comparison of other doctrines of Jesus. Nasr states that other doctrines that appear to be incompatible—the nature of Christ and even the idea of the trinity —can be interpreted from a metaphysical outlook that can serve to bring Islamic and Christian views into harmony.1 Negotiable as these points may seem to Islam, with its dismissal of the passion, death and resurrection of Jesus, it right away dismisses Jesus' divine nature and as a consequence the God as revealed throughout Scripture....

zaterdag 9 augustus 2014

Christ is the Image of the Invisible God

Humans are created in God's image but Christ is the image of God. How do
we approach this aspect of Christ? Can it be that it explains what human nature is supposed to be, or does the New Testament's view on Christ entail a more radical transformation if it comes to the overall salvation story? This paper will indeed answer the latter positively. Furthermore, it will demonstrate that the history of humankind evolves around Christ, making this a valuable contribution to contemporary theological discussions.

Read further...

woensdag 30 juli 2014

Is tongentaal een goed teken?

"20 Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen. 21 In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. 22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. 23 Als nu de hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? 24 Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. 25 En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is."  
1 Korinthiërs 14:20-25

Het spreken in tongen wordt gerelativeerd vergeleken met profetie vanwege het negatieve effect dat het heeft op ongelovigen die mogelijk bij de samenkomst aanwezig zijn: Vers 23 "Als nu de hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent?"

Interessant? Lees dan hier verder 

maandag 21 juli 2014

Waarom zending er toe doet

Introductie

Een regelmatig gehoord argument tegen zendingswerk is dat de mensen met rust gelaten moeten worden, het verstoort hun cultuur en religieus systeem. Men zou andere bevolkingsgroepen niet moeten opzadelen met voor hen vreemde geloofsovertuigingen.

Aangezien velen een bijzondere waardering hebben voor de culturele diversiteit in de wereld is dit een begrijpelijk argument. Zonder twijfel is cultuur één van de mooiste aspecten van de mensheid. De volken hebben door de geschiedenis heen ieder een eigen stijl van muziek, dans en andere tradities ontwikkeld.

Desondanks is het eerder genoemde argument niet zo vanzelfsprekend als men zou vermoeden. In dit artikel zullen we het argument nader bekijken en voorzien van het nodige commentaar. Hierbij wordt uitgegaan van een Afrikaanse plattelandssituatie. Dit wil niet zeggen dat de besproken ideeën alleen op dergelijke omstandigheden toepasbaar zijn...


Verder lezen?
Waarom zending er toe doe

donderdag 17 juli 2014

Confronting Mormon-missionaries with Scripture

Look what happens when one confronts Mormons with pure Scripture.

I found this video online and I think it came from a Facebook user called Renard Milford (https://www.facebook.com/renard.milford).

Just enjoy the conversation this guy is having with the two Mormon-missionaries. The conclusion of the last man in the video can be a bit ambiguous when he states 'we are the real ones, we are the guys!' I tend to belief that he meant to say that Bible-believing Christians have the upper-hand in discussions because they follow Jesus and His word and not a so-called prophet who knows better.

donderdag 29 mei 2014

Death penalty

Should we promote the death penalty

Before we answer the question we will have to look at the way the Bible treats this topic. There are several examples to be found in the Old Testament. For this article we will use two cases in which death was required: During the conquest of Canaan and in cases of homosexuality...

Read the whole article here.

Killing for God?

Would you kill someone if God asked you to?

I found the image on the right somewhere on the internet. Just read it for a moment. What kind of answer can a Christian give? This seems harder than it actually is.

Killing for God? Read on...

Moeten we de doodstraf promoten?

Moeten we de doodstraf promoten?

Voordat we antwoord geven op de vraag of de doodstraf nog steeds
uitgevoerd moet worden zullen we kijken hoe de Bijbel omgaat met deze vraag. Er zijn diverse voorbeelden te noemen uit het Oude Testament. Voor dit artikel noemen we twee gevallen waar de dood geëist werd: Bij de verovering van Kanaän en bij homoseksualiteit...

Lees hier verder.